Știri și Noutăți

ANUNT DE INFIINTARE A POLULUI DE COMPETITIVITATE CONSTRUCTII METALICE MODULARE PENTRU SECTORUL MEDICAL

Știri și Noutăți // 2012.08.17 //

Industria constructiilor din România se caracterizează printr-o reorganizare atat din perspectiva schimbarilor economice recente cat si a politicilor structurale care vizeaza prioritati noi la nivel european si national.
SC MORACOM SRL şi SC SECOND OPINION SRL, au identificat oportunități de dezvoltare în Constituirea unui pol de competitivitate în domeniul constructiilor metalice modulare pentru sectorul medical prin sprijinul financiar ce ar putea fi obţinut în cadrul Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE) 2007-2013”, operaţiunea „Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naţional şi internaţional – Poli de competitivitate”, precum şi în disponibilitatea autorităţilor centrale şi locale de a sprijini sectorul constructiilor.
Gruparea întreprinderilor dintr-un domeniu de interes comun şi deschiderea acestora spre o colaborare efectivă conduce la constituirea sau desemnarea unei entități pentru a conferi coerenţă, continuitate şi dinamism acestei colaborări.

În acest sens, s-au parcurs următoarele etape în vederea constituirii polului de competitivitate:

 • SC MORACOM SRL si SC SECOND OPINION SRL au convocat pe data de 9 iulie 2012, la sediul din Reghin, Judetul Mures, posibili parteneri pentru a crea, consolida şi dezvolta un pol de competitivitate. În urma întrunirii, s-a luat decizia încheierii unui acord de colaborare, stabilindu-se că cele 13 organizații participante la întrunire reprezintă inițiatorii constituirii polului de competitivitate.
 • În scopul constituirii şi dezvoltării polului de competitivitate, s-a propus identificarea şi atragerea de noi parteneri cum ar fi: Consiliile Județene, companiile active, ONG-urile, instituțiile publice, precum şi institutele de cercetare din industria constructiilor, interesați să devină parteneri ai polului de competitivitate şi să participe cu proiecte în cadrul apelului de proiecte aflat în derulare până pe 31 august 2012 în cadrul POS CCE.
 • La data de 12 iulie 2012 s-a încheiat actul constitutiv al POL Constructii Metalice Modulare pentru Sectorul Medical, disponibil spre consultare membrilor care își exprimă intenția de a adera la pol.
 • S-a elaborat un draft al strategiei de dezvoltare în care se urmărește contopirea strategiilor membrilor polului într-un nucleu de succes al industriei constructiilor modulare în concordanţă cu „Modelul D – Structura minimală a strategiei de dezvoltare a polului de competitivitate”

Etape care se vor parcurge în perioada următoare (vor fi actualizate în permanenţă):

 • Cooptare de noi membri în POL CMMSM – Constructii Metalice Modulare pentru Sectorul Medical
 • Identificarea temelor de proiect din cadrul pachetului integrat (minim 4 proiecte de interes comun corelate cu obiectivele strategiei de dezvoltare)
 • Verificarea eligibilităţii proiectelor din cadrul pachetului integrat, în conformitate cu ghidul solicitantului
  Definitivarea şi aprobarea strategiei de dezvoltare
 • Încheierea Acordurilor de Parteneriat pentru proiecte, respectiv a Acordului de Parteneriat pentru pachetul integrat

Cererile de adeziune la pol se vor transmite către entitatea care reprezintă Polul:
SC Biz Events Consulting SRL
Gabriela Soare
email: gabriela.soare@capitalpartners.ro
tel: 0312251000

Persoane de contact pentru informaţii suplimentare:
Georgeta Nyvold
email: georgetanyvold@gmail.com

Documente utile:

 • Cerere de adeziune
 • Model D – Structura minimala a strategiei de dezvoltare
 • Model N – Acord de parteneriat pentru proiecte
 • Model O – Acord de parteneriat pentru pachetul integrat
 • Act Constitutiv Pol Constructii Metalice Modulare pentru Sectorul Medical
 • Acord de Colaborare Pol CMMSM Constructii Metalice Modulare pentru Sectorul Medical